Kiinteistökehityksen tarkoituksena on innovaatioilla ja investoinneilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen arvoa asiakaslähtöisesti.

Kiinteistökehitys voi perustua laatimaamme kiinteistön tai alueen uuteen konseptiin, liiketoimintasuunnitelmaan, tilojen käyttötarkoituksen muutokseen tai esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen korjaamiseen tai korvaamiseen.

Lopputuloksena syntyy uusia, entistä paremmin käyttäjien tarpeita palvelevia ympäristöjä. Parempi käytettävyys heijastuu myös omistajan vuokrakassavirtaan ja kiinteistön arvoon.

KONSEPTOINTI

Konseptoinnin tarkoituksena on terävöittää kiinteistön tai kiinteistössä tapahtuvan toiminnan käyttötarkoitusta ja luonnetta sekä esittää ratkaisut, joilla yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Teemme yksittäisille kiinteistöille tai laajemmille alueille suunnitelmia, joissa selvitetään kohteen paras mahdollinen ja taloudellisesti kannattava käyttötarkoitus.

Ratkaisemme hankkeiden omistus- ja rahoitusmalleihin liittyvät haasteet ja teemme esitykset osapuolten sopimussuhteista sekä vastuista.

INVESTOINTILASKELMAT

Analysoimme kiinteistökehityshankkeiden kannattavuutta hankkeen eri vaiheissa. Alkuvaiheessa investointilaskelmat perustuvat kustannusarvioihin ja näkemyksiin vuokrakassavirrasta. Hankkeen edetessä yksityiskohdat ja samalla investointilaskelmien lähtötiedot tarkentuvat, jolloin nähdään taloudellinen toteuttamiskelpoisuus. 

Arvioimme kehityshankkeen kassavirtoja eri vaiheissa ja pääomien sitoutumista esimerkiksi rahoituksen hankintaa varten. Investointilaskelmien avulla selvitetään suunniteltavien ratkaisujen vaikutus asiakkaan saamaan tuottoon. 

KEHITYSHANKKEIDEN PROJEKTINJOHTO

Johdamme hankkeiden kiinteistökehitysvaiheen läpi ammattitaitoisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kiinteistökehityshankkeemme ovat usein monimuotoisia kokonaisuuksia, joiden haasteet vaihtelevat projektikohtaisesti. 

Projektinjohtoon voi sisältyä esimerkiksi kaavoitusprosessien läpiviennit, virkamiesneuvottelut, vuokralaishankinta sekä rahoituksen ja sijoittajien hankinta, suunnittelun ohjaus.

Image result for aviapolis Studios logo

Olemme olleet mukana alusta asti Aviapolis Studioksen hankekehitysvaiheen suunnittelussa, läpiviennissä ja toteutuksessa. Toteutamme Aviapolis Studiokselle myös vuokralaishankintaa ja autamme hankkeen kaikissa kaupallisissa neuvotteluissa

Image result for garden helsinki logo

Helsinki Garden on huikea suunnitelma Helsingin Töölöön toteutettavasta yksityisrahoitteisesta kiinteistökokonaisuudesta. Hanke maksaa noin 600 miljoonaa euroa ja GSP Group on osallistunut tiiviisti Helsinki Garden -suunnitelman taustatyöryhmään vuodesta 2008

Image result for hippos2020

Olemme vastanneet Hippos 2020 hankkeen konseptin kehitystyöstä vuodesta 2014

GSP Group on vastannut Jyväskylän Hippos-hankkeen Master Plan 2020 -esiselvityksen toteutuksesta vuodesta 2014. Hippoksesta rakentuu monipuolinen, käyttäjiä, kaupunkia ja sijoittajia kiinnostava – ja myös kannattava – kokonaisuus,  jossa yhdistyvät alueen liikunnan ja hyvinvoinnin lisäksi asuminen ja hotellitoiminta sekä kaupan ala.

Image result for hippos2020

Oulun ratapihan kilpailutustyö. Kerrotaan jotain lisäää

Tietoa Oulun asemakeskuksen kiinteistökehityksestä

"Never leave home without GSP"

Timo Everi
Chairman, project lead at Projekti GH Oy

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää GSP:n tarjoamista palveluista ja osaamisestamme.