Rakennuttamisen projektijohtopalvelussa tilaaja siirtää hankkeen johtamiseen liittyviä vastuita meille, jolloin asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Suunnittelun ohjauksessa meille on tärkeää, että sovellettavat ratkaisut vastaavat tilaajan todellisia tarpeita. Luotettavat kustannusarviomme hankkeen eri vaiheissa palvelevat kokonaiskannattavuuden ja budjetoinnin arviointia.

Valvonnalla varmistetamme hankkeen suunnitelman mukaisuuden. Projektinjohtomme varmistaa kokonaisvaltaisesti kustannusten, aikataulun sekä laadun täyttymisen tavoitteiden mukaisesti.

RAKENNUTTAMISEN PROJEKTINJOHTO

Rakennushankkeen osaava johtaminen on edellytys hankkeen onnistumiselle. Projektinjohtoon kuuluu asiakkaan tarpeiden määrittely, suunnittelun kilpailutus ja ohjaus, rakentamisen kilpailutus sekä työmaan valvonta ja ohjaaminen. Määritämme asiakaslähtöisesti oikeat ja toteuttamiskelpoiset tavoitteet sekä varmistamme että suunnitelmat ja toteutus ovat yhteneväiset.

KUSTANNUSARVIOT

Ammattimainen kustannusten arviointi mahdollistaa asiakkaalle paremman budjetoinnin lisäksi hankkeen kannattavuuden ja toteutettavien ratkaisujen arvioinnin ennen merkittävää kustannusten sitomista. Laadulliset vaatimukset sovitetaan yhteen taloudellisten reunaehtojen kanssa.

TARVE- JA HANKESUUNNITTELU

Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheissa määritetämme asiakaslähtöisesti perusratkaisut, joiden pohjalta suunnittelua lähdetään edistämään. Suurin osa kiinteistön elinkaarikustannuksista määrittyy näiden vaiheiden aikana. Asiakkaan tarpeiden aito tunnistaminen ja määrittely sekä hankesuunnittelun ohjaus rakentavat lähtökohdat onnistuneelle rakennushankkeelle.

MITÄ ASIAKAS HYÖTYY?

Rakennuttamisen projektijohtopalvelulla tilaaja siirtää hankkeen johtamiseen liittyviä vastuita rakennuttajakonsultille. Osaavan konsultin käytöllä saavutetaan seuraavia hyötyjä:
  • Suunnittelun ohjauksella varmistetaan että sovellettavat ratkaisut vastaavat tilaajan todellisia tarpeita ja vaatimuksia.
  • Rakennushankkeen kustannukset voidaan arvioida etukäteen, jolloin voidaan tarkastella hankkeen kannattavuutta ja budjetointia riittävät tiedot hankkeen kannattavuudesta
  • Hanke toteutuu kustannuksien ja aikataulun puolesta tavoitteiden mukaisena ja ilman yllätyksiä.
  • Valvonnalla ja työmaan ohjauksella varmistetaan, että toteutettavat ratkaisut vastaavat suunnitelmia ja ovat laadukkaita.
  • Järkevien suunnitteluratkaisujen kautta säästetään kiinteistön elinkaarikustannuksissa. Tilaaja voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Konsultti pitää huolta hankkeen tiedon välittymisestä kaikille osapuolille.

HANKKEITAMME & ASIAKKAITAMME

Image result for hippos2020

Olemme toteuttaneet Konecranesille useita kymmeniä rakennuttamishankkeita vuodesta 2004 lähtien. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja olemme sitoutuneet asiakkaan toimintatapoihin ja tarpeisiin henkilökohtaisella palveluasenteella.

Aloitimme yhteistyön Orion Oyj:n kanssa vuonna 2012 ja olemme siitä lähtien toimineet tiiviissä yhteistyössä siitä asti. Alusta lähtien olemme omaksuneet tilaajan korkeat laatuvaatimukset esimerkiksi laboratoriotilojen toteutuksessa ja onnistuneet aikataulullisesti haastavien projektien johtamisessa.

Stockmannin asiakkuus alkoi vuoden 2016 aikana. Siitä lähtien olemme toteuttaneet monipuolisesti erilaisia rakennuttamistehtäviä Helsingin tavaratalon myymälämuutoksista laajempiin muutostyöhankkeisiin.

GSP Group on vastannut Jyväskylän Hippos-hankkeen Master Plan 2020 -esiselvityksen toteutuksesta vuodesta 2014. Hippoksesta rakentuu monipuolinen, käyttäjiä, kaupunkia ja sijoittajia kiinnostava – ja myös kannattava – kokonaisuus,  jossa yhdistyvät alueen liikunnan ja hyvinvoinnin lisäksi asuminen ja hotellitoiminta sekä kaupan ala.

Tähän tulee lainaus Timolta

Timo Everi
Chairman, project lead at Projekti GH Oy

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää GSP:n tarjoamista palveluista ja osaamisestamme.